Aug 16, 2022 5:00 PM
Roylene Crawford
Kittitas County Fair